Naše stavební společnost se sídlem V Bruntále je na českém trhu od roku 2009. Provádíme výstavbu nových objektů, rekonstrukce domů a střech včetně stavebních úprav. Realizujeme výstavbu venkovních úprav, inženýrských sítí a technické zhodnocení stavebních objektů a to komplexní dodávky staveb, tzv. na klíč, tak i dílčích dodávek stavebních prací. Vždy zachováváme moderní technologická řešení staveb.

Jsme spolehlivým dodavatelem stavebních prací a trvale vycházíme vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termínů stavebních prací. Jsme spolehlivým dodavatelem pro zákazníky v regionu Severní Moravy. Vždy uplatňujeme moderní technologická řešení staveb.

 

Naše společnost se také zabývá vyhotovením projektů různých typů fasád, pro stávající i nové stavební objekty, používáme provětrávané fasádní systémy umožňující flexibilní uchycení prakticky všech typů fasádních obkladů (včetně možnosti alternativního zateplení). Jsme je komplexním dodavatelem fasádního díla, od prvotní konzultace návrhu s projektantem, výběru nejvhodnějšího fasádního obkladu, přes zpracování technického řešení a detailního projektu, až po montáž (domů, střech, oken, fasád, vstupů, soklových částí, okapových chodníků a klempířských prvků), až po revizní hromosvodové, požární zprávy a v neposlední řadě Vám dodáme certifikáty jakosti materiálů včetně prohlášení o shodě a předání hotového fasádního díla.

Zajistíme úředně platné ocenění nemovitosti a majetku (odhad nemovitosti či znalecký posudek)

Provádíme ocenění:

  • budov a hal, inženýrských a speciálních pozemních staveb
  • rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků, rekreačních chat a zahrádkářských chat
  • vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav, hřbitovních staveb, kulturních památek
  • bytů a nebytových prostor, rozestavěných staveb
  • staveb určených k odstranění
  • stavebních pozemků
  • zemědělských a ostatních pozemků a trvalých porostů