Plánujete novostavbu? Tak to jste tu správně. Provádíme realizace novostaveb RD na "klíč" i stavební rekonstrukce. Poskytneme Vám kompletní služby od návrhu až po konečnou realizaci stavby. 

 

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Princip návrhu budov s minimalizovanou spotřebou tepla není v žádném případě pouze otázkou extrémně dimenzovaných tepelně izolačních vrstev, naopak podstatou návrhu je vytvořit objekt jako harmonický vyvážený celek stavebních konstrukcí a energetických systémů, který již od architektonického a dispozičního řešení cíleně pracuje jak se solárními, tak i vnitřními tepelnými zisky a pomocí optimálně řešeného vytápěcího a větracího systému minimalizuje tepelné nároky objektu.

Návrh nízkoenergetických i pasivních domů je složitý, komplikovaný a komplexní proces, který vyžaduje tým erudovaných a zkušených specialistů, spolupracujících od prvních projektových studií až po výsledné řešení stavby a její realizaci.  Tento tým by měl zahrnovat architekta, konstruktéra, specialistu na stavební fyziku a energetiku budov, specialistu se širokým zaměřením na celý rozsah technických zařízení budov nebo samostatné odborníky na oblast vytápění a větrání budov i specialistu z oblasti cen a ekonomiky staveb. Cílené společné úsilí všech účastníků výstavby musí být zaměřeno nejen na vypracování kvalitní projektové dokumentace objektu, ale i na zodpovědné a důsledné dodržení projektové řešení při realizaci objektu. V této oblasti platí více než v ostatních oblastech výstavby zásada, že jakékoliv nekvalifikované změny projektu, provedené bez souhlasu projektanta, mohou vést k nenapravitelným škodám a mohou i zcela degradovat původní kvalitní projektované řešení budovy.