Naše stavební firma Stavbaproj s.r.o. provádí veškeré rekonstrukce a modernizace rodinných domů, domů a bytů včetně společných prostor. Realizujeme i rekonstrukce nebytových prostor, chodeb a kanceláří.  Zajistíme Vám kompletní realizaci na míru. Dokážeme změnit Váš interiér či exteriér k nepoznání.

Nejčastější problémy při rekonstrukcích

Podle rozsahu a náročnosti prací je třeba provádět odpovídající stavebně-technický a v některých případech i stavebně-historický průzkum. Před provedením průzkumů nás zajímá, k jakým dodatečným stavebním úpravám došlo během užívání stavby, jaké jsou velikosti místností a jejich orientace na světové strany, jaká je vybavenost objektu atp.

Stavebně-technický průzkum se provádí pro okamžité použití a je zaměřen na zjištění technického stavu konstrukcí při rekonstrukcích. Zjišťujeme, zda jednotlivé konstrukční prvky mohou i nadále sloužit svému účelu, hledají se závady a příčiny poruch. Objekt je nejlepší prověřit celý od základů až po střechu, včetně všech svislých i vodorovných konstrukcí. Podstatou průzkumu vlhkosti objektu je zjišťování jejích příčin, postupu a předpokládaného vývoje. Zajímáme se o vztah k místním podmínkám, o teplotní a vlhkostní režim uvnitř objektu i mimo něj, o tvar terénu a propustnost podzákladí. Mnohé nám napoví prohlídka sklepů. Podle druhů výkvětů na stěnách se dá určit i chemismus těchto shluků. Naproti tomu plísně se zpravidla objevují v koutech u podlahy nebo u stropu - tedy v místech, kde se sráží vlhkost. Tam všude se vyvářejí její výtrusnice.

V průběhu rekonstrukčních a modernizačních prací je nutné věnovat zvýšenou pozornost mokrým stavebním procesům, které mohou mít za následek rychlou destrukci dřevěných konstrukcí po dokončení prací při následném zvýšení teploty nebo uzavřením vlhkosti do konstrukce.

U statického a fyzikálního průzkumu se nám jedná zejména o posouzení základů, svislých i vodorovných nosných konstrukcí z hlediska únosnosti a příp. deformací. Pozornost je třeba věnovat zjištění skutečných zatížení a vlastností materiálů ve vztahu ke skutečnému stavu objektu.

Nedílnou součástí prohlídky je i posouzení tepelně-technických a zvuko-izolačních vlastností a dostatečnosti denního osvětlení. Bez toho se nedá zpracovat konečný návrh rekonstrukce. I když v řadě případů nebude asi možné vyhovět všem současným požadavkům, mělo by být naší snahou najít alespoň přijatelný kompromis.

Smyslem stavebně-technického průzkumu je zabránit zbytečné likvidaci původních a nepoškozených konstrukcí. Výsledkem by měly být takové stavební úpravy, při kterých by nedocházelo k podstatným přesunům dosavadního zatěžování jednotlivých částí stavby. Ze všeho nejdůkladnější je však soustředit se vždy na odstraňování příčin poruch než jejich následků (tj. podmáčení, zatékání, špatné větrání, přetěžování apod.)

Úpravy plášťů panelových budov

V souvislosti s panelovými budovami se hovoří často o nedostatcích  a obvodový plášť nelze pominout. Asi se shodneme, že hlavní příčinou závad jsou zejména nedodržené rozměrové tolerance při montáži panelů a nekvalitní nebo žádná údržba. Dnes se jeví jako optimální přístup zateplit pláště těchto budov, a odstranit tak příčiny různých závad a poruch.

Návrh úprav je vhodné zpracovat naší firmou, která má  této oblasti již dostatečné zkušenosti a je schopna řešit všechny problémy, které se v nejrůznějších kombinacích vyskytnou.