Parametry možného úvěru u ČSOB

Čerpání úvěru – limit bude vyčerpán do 6 měsíců od podpisu smlouvy

  • čerpání postupné na základě předložených faktur
  • v případě nedočerpání nejsou uplatněny žádné sankce
  • úvěr může být poskytnut na 100% nákladů
  • po dobu čerpání - tzn. 6 měsíců jsou spláceny úroky z vyčerpané částky

Splácení úvěru – měsíční anuitní splátky

 

Zajištění úvěru – do 300 tis. na bytovou jednotku bez zajištění

Poplatky

                        -     poplatek za poskytnutí úvěru 2 500,- Kč

  • poplatek za rezervaci(platí se podobu čerpání z nevyčerpané části úvěru) 0,3%
  • měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu není účtován při fixaci úrokové sazby delší než 10 let

 

Výše úvěru  1 000 000,-- Kč

Výpočet splátky při splatnosti 15 let, čerpání do 6 měsíců  a úrokové sazbě 1,9% ( bez dlužníka),která je zafixována na 15 let (celkem 174 splátek)

splátka činí                                                                   6 580,--

 

Výše úvěru 1 000 000,-- Kč

Výpočet splátky při splatnosti 10 let, čerpání 6 měsíců a  úrokové sazbě 1,6%, která je fixována na období 10let ( celkem 114 splátek )

splátka činí                                                                   9 461,-- Kč

 

Další podmínky – na běžném účtu je po celou dobu trvání úvěru blokována částka ve výši 2 měsíčních splátek. Měsíční příděl do FO musí být větší  o 15% než činí splátka úvěru.

 

ČSOB poskytuje dotaci z Programu energetických úspor – je vyplaceno zpětně 1% z objemu vyčerpaného úvěru na energeticky úsporné projekty.

 

Nejde o návrh na uzavření smlouvy.