Zajistím úředně platné ocenění nemovitosti a majetku (odhad nemovitosti, znalecký posudek).

Provádím ocenění - ocenění budov a hal, inženýrských a speciálních pozemních staveb, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků, rekreačních chat a zahrádkářských chat, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav, hřbitovních staveb, kulturních památek, bytů a nebytových prostorů, rozestavěných staveb, staveb určených k odstranění, stavebních pozemků, zemědělských a ostatních pozemků a trvalých porostů.

 

Pracuji podle zákona a platných vyhlášek.

Znalecké posudky a ocenění nemovitosti zpracovávám podle zákona č.36/1967 Sb. v platném znění a podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.

 

Ocenění se provádí dvěma způsoby:

 • cenou administrativní (též nazývanou "zjištěnou" nebo "úřední") – např. pro účely zdanění apod.
 • nebo cenou tržní (též nazývanou "obvyklou" nebo "obecnou") – např. pro peněžní ústavy při zřizování hypotečních úvěrů, při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr apod.

 

Znalecké posudky zpracovávám nejčastěji pro tyto účely:

 • ocenění pro daň z převodu nemovitosti
 • ocenění pro daň darovací
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro potřeby restitucí
 • ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
 • ocenění věcných břemen
 • ocenění při dělení společného jmění manželů
 • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
 • ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti

 

Rozsah působnosti prováděných ocenění:

Rozsah působnosti vydávaných posudků je omezen na území České republiky.

Termíny pro vypracování znaleckého posudku:

Zpravidla 7 až 10 dnů. U složitějších nemovitostí je termín s objednatelem předem dohodnut.

Naší vizí je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a trvale vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín stavebních prací. Usilujeme o to stát se spolehlivým dodavatelem pro zákazníky v regionu Severní Moravy. Trvale uplatňujeme moderní technologická řešení staveb.