• Cena za vyhotovení znaleckého posudku se stanovuje vždy individuálně po dohodě s klientem. Cenu stanovuje také vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.
  • Cenu ovlivňuje především druh nemovitosti a její rozsah, účel, pro který daný je daný posudek požadován a stav podkladů nutných pro vyhotovení posudku.

 

  • Jsem plátce DPH, k uvedeným cenám je tedy nutné připočíst daň z přidané hodnoty ve výši 20%.
  • Pouze pro Vaši orientaci uvádím přehled cen za vyhotovení znaleckých posud

Ceny pro ocenění podle oceňovacího předpisu

NEMOVITOST MINIMUM (standardní stav) MAXIMUM (ztížený stav)
Pozemek (samostatný) 2 000 Kč 3 500 Kč
Garáž s pozemkem 3 000 Kč 5 500 Kč
Byt (bez garáže či garážového stání) 4 000 Kč 6 000 Kč
Rodinný dům, rekreační chalupa (včetně příslušenství a pozemku) 6 000 Kč 10 000 Kč
Rekreační chata (včetně příslušenství a pozemku) 5 500 Kč 7 000 Kč
Bytový dům (včetně příslušenství a pozemku) 12 000 Kč 25 000 Kč
Výrobní nebo administrativní budova, hala 14 000 Kč 30 000 Kč
aktualizace vlastního posudku podle aktualizovaného znění 2 000 Kč 5 000 Kč

Ceny pro ocenění cenou obvyklou (tržní)

NEMOVITOST MINIMUM (standardní stav) MAXIMUM (ztížený stav)
Pozemek (samostatný) 3 000 Kč 4 500 Kč
Garáž s pozemkem 4 000 Kč 5 500 Kč
Byt (bez garáže či garážového stání) 5 000 Kč 7 000 Kč
Rodinný dům, rekreační chalupa (včetně příslušenství a pozemku) 8 000 Kč 10 000 Kč
Rekreační chata (včetně příslušenství a pozemku) 6 500 Kč 9 000 Kč
Bytový dům (včetně příslušenství a pozemku) 15 000 Kč 30 000 Kč
Výrobní nebo administrativní budova, hala 15 000 Kč 30 000 Kč
aktualizace vlastního posudku podle aktualizovaného znění 5 000 Kč 10 000 Kč