Program pro roky 2014-2020.

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev.

Mohou se zapojit jak fyzické osoby, tak také společenství vlastníků bytů, bytová družstva, města a obce, podnikatelé i další právnické osoby. Dotaci získá každý, kdo zažádá a zároveň splní podmínky.

 

 

 

S čím Vám pomůžeme?

Máte-li problém nebo nejasnost s jakýmkoliv bodem programu, jsme připraveni Vám pomoci. Poskytneme poradenství a vypracujeme projektovou dokumentaci, která je při žádosti o dotaci vyžadována.

Provedeme Vás celým programem, vysvětlíme podmínky pro udělení dotace a navrhneme pro Vás nejvýhodnější řešení. Na základě Vašich požadavků a představ Vám navrhneme konkrétní plán na využití dotace. Rádi Vám vysvětlíme všechny podrobnosti ohledně programu Zelená úsporám.

Nejste si jisti jak postupovat, abyste dotaci obdrželi? Pokud potřebujete poradit s vyplněním formuláře žádosti o dotaci, zde naleznete nápovědu. Pokud nevíte, jak vyplnit krycí list, Stavbaproj s.r.o.  dodá pro své zákazníky vyplněný krycí list.

Žádosti můžete podávat na všech krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí nebo můžete využít služeb bank pověřených administrací žádostí o podporu na všechna opatření u rodinných domů. Jejich seznam naleznete zde.

Jak velkou dotaci získám?

U tak komplexního programu, jakým je Zelená úsporám, není jednoduché krátce shrnout výši dotace. Konečná částka se odvíjí od mnoha individuálních faktorů, liší se případ od případu.

Obecně však lze říci, že výše dotace při zateplení rodinného domu sahá od 650 do 2200 Kč za m2 plochy (v závislosti na tom, zda jde o dílčí či celkové zateplení, a zda se zatepluje na úroveň 70 či 40 kWh/m2). Na novostavbu v pasivním standardu se vztahuje dotace 250 000 Kč.

U bytových domů se částka dotace na jednotku plochy pohybuje v rozpětí od 450 do 1500 Kč, případně 150 000 Kč na bytovou jednotku v případě novostavby v pasivním standardu.
Pro orientační výpočet výše dotace můžete využít kalkulačku na webu zelenausporam.cz

Pro více informací kliněte zde: VÍCE INFORMACÍ

Co program zahrnuje?

V programu nejde jen o zateplování. Dotace v rámci programu jsou zaměřeny na tři základní skupiny opatření snižující energetickou náročnost vytápění.

1. Úspory energie na vytápění

  • celkové zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
  • kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)

2. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu

  • podpora pasivních novostaveb

3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody

  • instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb či výměna původního neekologického vytápění
  • instalace solárně-termických kolektor

4. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

  • některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)